ifoodsafetya.com

ENG

1-8-2018

中港食品交流協會第二屆執委就職典禮

本會主席張劉麗賢女士代表本會出席中港食品交流協會第二屆執委就職典禮

總數 : 4   

IMG-20181101-WA0005.jpg

IMG-20181101-WA0003.jpg

IMG-20181101-WA0006.jpg

IMG-20181101-WA0004.jpg

Powered by ABCHK.com