ifoodsafetya.com

ENG

30-31 / 5 / 2018

亞太區食品展暨食品安全論壇

2018年5月30-31日,本會主席張劉麗賢女士(Becky)應邀出席於曼谷博覽館舉辦之「亞太區食品展暨食品安全論壇」,並在5月30日的食品安全論壇擔任主持,與其它來自不同地區的講者交流最新的食品安全資訊。

總數 : 11   

IMG-20180602-WA0008.jpg

IMG-20180531-WA0003.jpg

IMG-20180602-WA0009.jpg

IMG-20180602-WA0012.jpg

IMG-20180602-WA0017.jpg

IMG-20180602-WA0018.jpg

IMG-20180602-WA0019.jpg

IMG-20180602-WA0020.jpg

IMG-20180602-WA0021.jpg

Powered by ABCHK.com