ifoodsafetya.com

ENG

17-11-2017

香港國際美食巡禮

17-11-2017本會執行委員周婉雯女士應香港食品委員會邀請出席香港國際美食巡禮開幕典禮

總數 : 4   

20171118WA0006.jpg

20171118WA0005.jpg

20171118WA0004.jpg

20171118WA0007.jpg

Powered by ABCHK.com