ifoodsafetya.com

 

   國際食品安全協會

   International Food Safety Association

   

. - - ......
使命
榮譽顧問及顧問
執行委員
會員專區
活動推介及最新消息
活動回顧及相片集
交流及推廣 / 傳媒資訊
職位空缺
食物安全資訊
聯繫我們

12-11-2017

綠色有機健康跑2017

12-11-2017本會主席張劉麗賢女士出席由香港有機資源中心舉辦的「綠色有機健康跑2017」,並為其中一位領跑嘉賓。

總數 : 8    ( 頁數 : 1 )
20171112WA0003.jpg
20171112WA0004.jpg
20171112WA0005.jpg
20171112WA0002.jpg
20171112-WA0001.jpg
20171112WA0006.jpg
20171112WA0000.jpg
20171112WA0007.jpg
總數 : 8    ( 頁數 : 1 )


.
Powered by ABCHK.com