ifoodsafetya.com

ENG

19-11-2016

第十四屆中國食品安全年會

19-11-2016 本會副主席余海虎教授出席在北京人民大會堂舉行的「第十四屆中國食品安全年會」,並為香港代表團顧問

總數 : 6   

IMG-20161119-WA0008.jpg

IMG-20161119-WA0013.jpg

IMG-20161118-WA0003.jpg

IMG-20161119-WA0014.jpg

IMG-20161119-WA0012.jpg

IMG-20161119-WA0016.jpg

Powered by ABCHK.com