ifoodsafetya.com

 
 
國際食品安全協會

 

  使命  榮譽顧問及顧問  執行委員  會員專區  活動推介及最新消息
 活動回顧及相片集  交流及推廣 / 傳媒資訊  職位空缺  食物安全資訊  聯繫我們

22-10-2015

本會主席張劉麗賢女仕、代表本會出席餐務管理協會周年晚宴。

總數 : 3    ( 頁數 : 1 )
20151022p2.jpg
20151022p3.jpg
20151022p1.jpg
總數 : 3    ( 頁數 : 1 )
Powered by ABCHK.com