ifoodsafetya.com

ENG
14-11-2013本會會長張劉麗賢女士代表本會應邀出席「智『食』相傳-香港中小企食品供應鏈最佳實務」--智安篇-"食物安全有價?"研討會為主講嘉賓之一,藉此與業界分享有關食物安全方面之心得。
總數 : 4   

IMGP7805.JPG

IMGP7810.JPG

IMGP7807.JPG

IMGP7808.JPG

Powered by ABCHK.com